REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „YourWonderland”

§1. DEFINICJE

REGULAMIN : niniejszy regulamin,

Sklep Internetowy : strona internetowa pod adresem www.sklep.yourwonderland.pl, której administratorem jest YourWonderland Paweł Kaczmarski,

Klient : oznacza osobę (podmiot), który korzysta ze Sklepu Internetowego i na rzecz którego są lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży,

Administrator : YourWonderland Paweł Kaczmarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
YourWonderland Paweł Kaczmarski z siedzibą w:
Świętochłowicach, ul. Katowicka 33A/1,
NIP: 8641843392    REGON: 161574058   
Telefon: 
32 307 00 60
Email: sklep@yourwonderland.pl

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

1.  YourWonderland Paweł Kaczmarski świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

      a) Konto Klienta : Posiadanie Konta upoważnia Klienta do złożenia Formularza Zamówienia. Klient może założyć w Sklepie Internetowym swoje indywidualne konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz kliknięcie na pole „Zarejestruj”. Formularz rejestracyjny zawiera dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło do Konta. Usługa Konto jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Klient ma możliwość rezygnacji z Usługi Konto w każdym czasie poprzez wysłanie do YourWonderland Paweł Kaczmarski oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: sklep@yourwonderland.pl lub pisemnie na adres: YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1, 41-600 Świętochłowice. Administrator może wypowiedzieć umowę świadczenia usługi Konto jeżeli Klient narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

      b) Formularz Zamówienia : złożenie i przesłanie przez Klienta Zamówienia jest podstawą do zawarcia z YourWonderland Paweł Kaczmarski umowy sprzedaży Produktu. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się każdorazowo z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu do elektronicznego koszyka Produktów, które zamierza on nabyć, wypełnieniu danych: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), adres przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz kliknięciu na pole „KUP – powstanie obowiązek zapłaty”. Następnie Klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami w celu umożliwienia realizacji umowy.  Usługa Formularza Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas określony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia.

      c) Newsletter : polega na przesyłaniu informacji o nowościach w ofercie YourWonderland Paweł Kaczmarski. Klient może skorzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie pola z prośbą o jego przesyłanie na wskazany adres e-mail.  Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie do YourWonderland Paweł Kaczmarski oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail: sklep@yourwonderland.pl lub w inny sposób wskazany w treści Newslettera.

2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się YourWonderland Paweł Kaczmarski:

     a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

     b) dostęp do poczty elektronicznej;

     c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

     d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

     e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.  Klient zobowiązany jest do:

     a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

     b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,

     c) nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     a) niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy pomiędzy sprzedawcą, a klientem, przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość oraz korzystania przez klienta ze sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.yourwonderland.pl

     b) Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja regulaminu w czasie realizacji zamówienia

     c)  Sklep internetowy  www.sklep.yourwonderland.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu

     d) Ceny podane w sklepie są cenami brutto - zawierają 23% VAT

     e) Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki

     f) Towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wszelakich wad

     g) Do wszystkich zamówień dołączony zostaje paragon lub Faktura VAT

     h)  Dla zamówień firmowych wystawiamy Faktury VAT w formie elektronicznej, wysłane na podany adres e-mailowy podany przy składaniu zamówienia

§4. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1.           Treści o charakterze handlowym zawarte na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2.           Ceny Produktów na stronie Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych i zawierają podatki ale nie zawierają kosztów dostawy, chyba że z informacji przy niej wynika coś innego. O kosztach dostawy Klient jest informowany podczas procedury składania Zamówienia ale przed definitywnym jego złożeniem.
 3.           Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia (Formularz Zamówienia) oraz przyjęcia przez YourWonderland Paweł Kaczmarski Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia przez YourWonderland Paweł Kaczmarski Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Klienta, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.
 4.           Wiadomość e-mail, o której mowa w §3 ust. 3 zawiera:

a) potwierdzenie istotnych elementów zamówienia (w razie jakiejkolwiek niezgodności z treścią zamówienia Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym YourWonderland Paweł Kaczmarski),

b)     potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji,

c)     informację o możliwych formach płatności,

d)     link do niniejszego Regulaminu

 1.           Zawarcie umowy zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty za zakupiony Produkt w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, po tym terminie YourWonderland Paweł Kaczmarski jest uprawniony do odstąpienia od umowy. YourWonderland Paweł Kaczmarski akceptuje następujące formy płatności:

a)     Przelewy24

b)     PayPal

c)     Przelew Bankowy

 1.           O możliwych formach płatności Klient jest informowany na stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz w wiadomości e-mail
 2.           Płatności elektroniczne są dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal, Przelew Bankowy
 3.           YourWonderland Paweł Kaczmarski realizuje dostawę TYLKO na terenie Polski.
 4.           Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu spośród możliwych:

a)     KURIER KRAJOWY InPost

b)     WYSYŁKA POBRANIOWA InPost

 1.         Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi minimum 3 Dni Robocze i liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego YourWonderland Paweł Kaczmarski. a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy POBRANIOWEJ termin dostawy wynosi minimum 3 Dni Robocze

§5. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 •   Zamówienia od klientów przyjmowane są przez sklep: www.sklep.yourwonderland.pl, przez stronę na facebooku: https://www.facebook.com/Sklep.YourWonderland/ a także mailowo: sklep@yourwonderland.pl (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok). Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem maila.
 •   Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze (72h) od momentu zaksięgowania wpłaty lub od momentu wyboru przesyłki pobraniowej. Termin dostarczenia przesyłki nie jest jednoznaczny z czasem realizacji zamówienia (zależny jest od firmy przewozowej)
 •   Przy wyborze płatności elektronicznych: w przypadku nie opłacenia zarezerwowanego towaru w sklepie internetowym, zamówienia w terminie przekraczającym 48h zostaje AUTOMATYCZNIE ANULOWANE
 •   Zamówienie złożone w sklepie internetowym realizowane jest w godzinach pracy sklepu (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:30)
 •   Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką klient musi zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztami wysyłki

§6.KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 •   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową 
 •   Realizacja wysyłki zamówienia w sklepie internetowym odbywa się za pośrednictwem kuriera krajowego InPost
 •   Zamówienia złożone w sklepie internetowym realizowane są wyłącznie w dni robocze
 •   Zamówienia składane w soboty, niedziele, święta – realizowane są po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, pierwszego kolejnego dnia roboczego
 •   Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi min. 72h. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (czas zaksięgowania pieniędzy na koncie + czas skompletowania zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy
 •   Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi min. 72h.  - w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej (czas skompletowania zamówienia oraz przewidywany czas dostawy)
 •   W przypadku nieodebrania towaru w przeciągu 2 dni roboczych - zazwyczaj [2 próby doręczenia], towar wraca do sprzedającego. Kupujący ponosi podwójne koszta nowej przesyłki (koszt zwrotu towaru + koszt nowej przesyłki) + koszt magazynowania towaru w siedzibie firmy kurierskiej InPost, jednak jeśli nie zrobi tego w przeciągu 14 dni, sprzedający uznaje transakcję za wykonaną i towar trafia z powrotem na sprzedaż

§7. PŁATNOŚCI I POTWIERDZENIE (PARAGON / FAKTURA VAT)

 •   Klient ma do wyboru kilka formy płatności: Przelewy24, PayPal, Przelew bankowy, Płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
 •   Ceny przesyłek określone są w zakładce „Koszty dostawy”
 •   Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybór wysyłki pobraniowej
 •   Na wszystkie zakupione towary wystawiamy paragon lub (na życzenie klienta) fakturę VAT, o ile w zamówieniu zostanie podany numer NIP
 • W przypadku wyboru "przesyłki pobraniowej" - dowód zakupu tj. FAKTURA VAT lub PARAGON wystawiane są dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym 
 • UWAGA WAŻNE !!! - Jeśli klient nie poda Nam danych do faktury i wystawimy PARAGON, a następnie zażyczy sobie FAKTURĘ - NIE OTRZYMA JEJ. Według Nowych przepisów jeśli zostanie wystawiony paragon (na którym nie ma podanego numeru NIP) - nie można wystawić FAKTURY do takiego paragonu (BARDZO PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ)

§8.INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Atrybuty produktu

 • kolory przedstawionych produktów mogą się różnić od tych w rzeczywistości - powodem są indywidualne ustawienia monitorów
 • kolory przedstawionych owijek bawełnianych mogą się różnić w zależności od przygotowywanej - farbowanej składki 
 • kolory przedstawionych owijek elastycznych / kompletów z owijkami elastycznymi mogą się również od tych w rzeczywistości - powodem są różne odcienie kolorystyczne belek z materiałami, które zamawiamy od producentów (nie mamy wpływu na kolor, jaki do Nas przyjdzie w danym momencie)

2. Opinie o produktach

 • YourWonderland Paweł Kaczmarski nie zbiera ani nie udostępnia opinii o sprzedawanych produktach 

§9. REKLAMACJE

 1.           YourWonderland Paweł Kaczmarski ma obowiązek dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 2.           Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru w okresie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki
 3.           YourWonderland Paweł Kaczmarski jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4.           Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że YourWonderland Paweł Kaczmarski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez YourWonderland Paweł Kaczmarski, albo YourWonderland Paweł Kaczmarski nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez YourWonderland Paweł Kaczmarski usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

b)     żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. YourWonderland Paweł Kaczmarski jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1.           YourWonderland Paweł Kaczmarski może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi KLIENT
 2.           Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1, 41-600 Świętochłowice. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa SPRZEDAJĄCY
 3.           Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1,  41-600 Świętochłowice.
 4.           YourWonderland Paweł Kaczmarski, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Po otrzymaniu towaru - KUPUJĄCY ma 14 dni na rozpakowanie oraz zapoznanie się z otrzymanymi produktami. Jeśli po tym czasie okaże się że towar jest: niekompletny, niezgodny z zamówieniem, zniszczony itp. SPRZEDAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia REKLAMACJI.

SKŁADANIE REKLAMACJI:

 1.       Należy przesłać reklamację na adres mailowy sklep@yourwonderland.pl . W mailu prosimy o zawarcie następujących informacji (nr zamówienia; opis towaru (można dołączyć również zdjęcia); określenie oczekiwań)
 2.       Do 14 dni roboczych otrzymacie Państwo informację ze strony sklepu odnośnie rozpatrzenia reklamacji. Obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów drogą mailową bądź telefoniczną
 3.       Po otrzymaniu reklamowanego towaru, sklep zobowiązuje się w terminie 14 dni roboczych spełnić warunki reklamacji (zostanie wysłany towar bądź zwrócone pieniądze)
 4.       Prosimy o niewysyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu ze strony sklepu (może wydłużyć to proces reklamacji nawet do 30 dni roboczych))

WAŻNE:

 • Zwrot lub wymiana towaru jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku towaru który nie był używany (nie ma śladów użytkowania), nie został w żaden sposób uszkodzony – towar musi być kompletny
 • Wymieniany lub zwracany towar należy odesłać na adres (YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1, 41-600 Świętochłowice) wraz z paragonem lub fakturą
 • Koszty odesłania towaru pokrywa KUPUJĄCY i nie podlegają zwrotowi
 • W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia, brakujące towary zostaną dosłane na koszt sklepu internetowego, lub zostanie dokonany zwrot pieniędzy za brakujący towar
 • Cechy i wady towaru opisane na stronie oraz przedstawione na zdjęciach nie mogą być podstawą do reklamacji
 • Towar przeceniony / wyprzedażowy nie podlega reklamacji (nie uznajemy również zwrotów ani wymiany na inny towar)

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.     Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1, 41-600 Świętochłowice. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4.     Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim YourWonderland Paweł Kaczmarski przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.     YourWonderland Paweł Kaczmarski ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. YourWonderland Paweł Kaczmarski może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.     Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez YourWonderland Paweł Kaczmarski, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.     Klient ma obowiązek zwrócić Produkt YourWonderland Paweł Kaczmarski niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres YourWonderland Paweł Kaczmarski, ul. Katowicka 33A/1, 41-600 Świętochłowice przed upływem tego terminu.

8.     W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu oraz koszta wysyłki

9.     Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem InPost,  YourWonderland Paweł Kaczmarski informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.

10.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.   YourWonderland Paweł Kaczmarski dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, lub w przypadku przesyłki pobraniowej zwrot na numer konta podany przez klienta

12.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny (pod warunkiem, że na towary został wystawiony PARAGON), składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni – licząc od dnia wydania towaru (czyli od dnia odebrania towaru od przewoźnika)
 • Oświadczenie należy wysłać na adres: sklep@yourwonderland.pl
 • Konsument zwróci sprzedawcy towar w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpi od umowy
 • Sprzedawca w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania towaru przy wcześniejszym otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy - zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (nie wliczając kosztów wysyłki)
 • Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 • odstąpić od umowy MOŻE osoba (PRZEDSIĘBIORCA prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - NIE DOTYCZY TO SPÓŁEK HANDLOWYCH), która na całe zamówienie wzięła FV 23% (jednak sprzedaż ta NIE MOŻE mieć charakteru zawodowego to znaczy że kupujący nie może prowadzić DG, która bezpośrednio dotyczy branży i specjalizacji, w jakiej działa SPRZEDAJĄCY);
 • odstąpić od umowy NIE MOGĄ osoby, które zakupiły chociaż jeden produkt z wyprzedaży / promocji 
 • klient NIE MOŻE odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 • klient NIE MOŻE odstąpić od umowy, jeżeli nie zapoznał się dokładnie z opisem produktu, który zawiera jego pełną specyfikację, a podstawa odstąpienia podana przez klienta jest częścią opisu przedmiotu (np. struktura materiału, kolor opakowań, grubość papieru itp.)

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji o obsługi zamówień przez sprzedawcę
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży
 • Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, możliwości ich poprawienia lub usunięcia
 • Podanie danych przez klienta jest dobrowolne, jednak bez zgody na ich przetwarzanie niemożliwe jest dokonanie zamówienia
 • Zapoznaj się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.           YourWonderland Paweł Kaczmarski ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.           Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3.           W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.           Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5.           YourWonderland Paweł Kaczmarski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez SPRZEDAWCĘ do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6.           Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 STYCZNIA 2023 ROKU.